E-Fatura

e-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.


19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

e-Fatura Kullanım Avantajları
 İşletme maliyetlerinizi düşürür.
 Doğaya katı sağlarsınız, çevre dostudur.
 Kağıt maliyetinden tasarruf edersiniz.
 Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
 Kağıt faturaları arşivlemek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.
 Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
 Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
 Faturaların postalama maliyetini bitirerek faturaların posta veya kargo sürecinde kaybolma riskini ortadan kaldırır.
 Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
 Sistem üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmezsiniz.
 Tahsilat süreciniz hızlanır.
 Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.
e-Fatura Kimlere Zorunludur?
e-Fatura sistemine geçmesi zorunlu olan mükellefler;

 2018 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar
 2018 ya da 2019 hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
 2020 ya da müteakip dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
 4760 sayılı kanuna ekli I sayılı listedeki malların ithali, imali ve teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alanlar
 5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlar
 6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracıları
 ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal ve ithal edenler
 e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacaklar